วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9     วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555

                       วันที่ 17       โฮมรูม "ลงพื้นที่รับผิดชอบ"
                                           เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การประมาณค่า
                                           คณิตศาสตร์เพิ่มเติม แก้ตัวข้อสอบกลางภาค
                                           เข้าสอน ม.1/3  ติวข้อสอบกลางภาค สอบแก้ตัวกลางภาค

                       วันที่ 18       เวรประจำวันรับ-ส่งนักเรียน
                                          เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/1 เรื่อง การหารพหุนาม (แทนพี่เลี้ยง)
                                          จัดบอร์ด เรื่อง การบวกและการคูณจำนวนเต็ม

                             วันที่ 19          โฮมรูม "การเดินทางมาโรงเรียน"
                                                    เข้าสอน ม.1/4 ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การประมาณค่า
                                                    สอน ม.1/1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
                                                    คาบ 3-4 ให้นักเรียน ม. 3 เพิ่มเติม สืบค้นข้อมูล"วงกลม"

                             วันที่ 20          โฮมรูม "ทำความสะอาดห้องเรียน"
                                                    เข้าสอน ม.1/5  เรื่อง การประมาณค่า (ต่อ)
                                                    คาบเที่ยง ช่วยอาจารย์วาทนันท์  ตกแต่งเรือสำเภา
 และ พระบรมธาตุเจดี

                              วันที่  21        เข้าสอน ม.1/3  เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                                   จัดกิจกรรมแลกของขวัญ ม.1/1

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8   วันที่ 11-14 ธ.ค. 2556

                     วันที่ 11                     เวรประจำวันรับ-ส่งนักเรียน
                                                      เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การประมาณค่า

                      วันที่ 12-14              จัดบอร์ดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง หน้าตัดของรูปสามมิติ

ผลสำเร็จ
                                   ส่งข้อสอบกลางภาค อาคาร 4
                                   ต้อนรับ ผอ. ชาติชาย    ทองเลี่ยมนาค

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ีที่ 10  วันที่ 24-28 ธ.ค. 2555
             
                     วันที่ 24       เตรียมกระบวนพาเหรด          
             
                     วันที่ 25 -28           กีฬาสวน   • วิ่ง 4X100 ผลการแข่งขัน รองอันดับหนึ่ง
  • ขายเสื้อสวนสัมพันธ์, ผ้าพันคอ และ ริบแบ้น
  • ดูแลนักแสดงช่วง sport night

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7    วันที่ 3-7 ธ.ค. 2555
                  
                   วันที่ 3     เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน
                                   เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม
                                   เข้าสอน ม. 1/3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง เศษส่วน
                     
                    วันที่ 4    ทำกิจกรรมวันพ่อ (ทำบุญตักบาตร, พิธีในหอประชุม, ลงพื้นที่รับผิดชอบ)       
คุณครูคร้า ขอพักหน่อย!                    วันที่ 5    วันพ่อแห่งชาติ
                     
                    วันที่ 6     โฮมรูม หัวข้อข่าว"พายุใต้ฝุ่นโบพา"       ข้อคิด "จะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์"
                                    เข้าสอน ม. 1/5 ให้ทำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เรื่อง เศษส่วน

                     วันที่ 7     โฮมรูม หัวข้อข่าว"เกิดกระสุนหล่นตกใส่หลังคาบ้าน จ.ปทุมธานี"

ข้อคิดที่ได้ "การกระทำทุกอย่างควรรู้กาละเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่"
                                     เข้าสอน ม. 1/3 เรื่อง การประมาณค่า