วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 2-4 ม.ค. 2556

                      วันที่ 2  โฮมรูม "ให้ นร. ทำความสะอาดห้อง"
                                   เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง คู่อันดับ
                                  
                      วันที่ 3  โฮมรูม "ความรับผิดชอบ"
                                   เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง คู่อันดับ
                                   เปลี่ยนแฟ้ม

                      วันที่ 4  โฮมรูม "ตรวจผม/ตรวจเล็บ"
                                   เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง คู่อันดับ
                                   คาบสวน ฯ ตรวจผม/เล็บ ระดับ ม.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น