วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8   วันที่ 11-14 ธ.ค. 2556

                     วันที่ 11                     เวรประจำวันรับ-ส่งนักเรียน
                                                      เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การประมาณค่า

                      วันที่ 12-14              จัดบอร์ดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง หน้าตัดของรูปสามมิติ

ผลสำเร็จ
                                   ส่งข้อสอบกลางภาค อาคาร 4
                                   ต้อนรับ ผอ. ชาติชาย    ทองเลี่ยมนาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น