วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9     วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555

                       วันที่ 17       โฮมรูม "ลงพื้นที่รับผิดชอบ"
                                           เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การประมาณค่า
                                           คณิตศาสตร์เพิ่มเติม แก้ตัวข้อสอบกลางภาค
                                           เข้าสอน ม.1/3  ติวข้อสอบกลางภาค สอบแก้ตัวกลางภาค

                       วันที่ 18       เวรประจำวันรับ-ส่งนักเรียน
                                          เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/1 เรื่อง การหารพหุนาม (แทนพี่เลี้ยง)
                                          จัดบอร์ด เรื่อง การบวกและการคูณจำนวนเต็ม

                             วันที่ 19          โฮมรูม "การเดินทางมาโรงเรียน"
                                                    เข้าสอน ม.1/4 ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การประมาณค่า
                                                    สอน ม.1/1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
                                                    คาบ 3-4 ให้นักเรียน ม. 3 เพิ่มเติม สืบค้นข้อมูล"วงกลม"

                             วันที่ 20          โฮมรูม "ทำความสะอาดห้องเรียน"
                                                    เข้าสอน ม.1/5  เรื่อง การประมาณค่า (ต่อ)
                                                    คาบเที่ยง ช่วยอาจารย์วาทนันท์  ตกแต่งเรือสำเภา
 และ พระบรมธาตุเจดี

                              วันที่  21        เข้าสอน ม.1/3  เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
                                                   จัดกิจกรรมแลกของขวัญ ม.1/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น