วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6    วันที่ 26-30 พ.ย. 2555
                      
                      วันที่ 26   กิจกกรมโฮมรูม หัวข้อข่าว " การเล่นประทัดในเทศกาลต่างๆ"
        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การเล่นสิ่งของต่างๆที่เป็นอันตราย ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนจะเล่นไม่ฉนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้"
                                     เข้าสอนชั้น ม.1/5 เรื่อง การการบวกเศษส่วน
                                     เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ม.1 กลุ่ม 3  เรื่อง เอกนาม
                                     เข้าสอนชั้น ม.1/3 เรื่อง การลบเศษส่วน

                      วันที่ 27  เวรประจำวัน รับ-ส่ง นักเรียน
                                     กิจกรรมโฮมรูม หัวข้อข่าว "การรับประทานกระยาสารท หรือ ถั่วทอด"
        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การบรโภคหรืออุปโภคต่างๆ ควรอ่านฉลากก่อนรับประทานหรือใช้ทุกครั้ง"

เด็กหญิงชนิกานต์  ชูหนู
                                             
                                     เข้าสอนชั้น ม.1/4 เรื่อง การบวกเศษส่วน

                      วันที่ 28  กิจกรรมโฮมรูม หัวข้อข่าว "การปิดโรงเรียนใน 3 จังหวังภาคใต้"
        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การปองร้ายต่อผู้อื่น ไม่ก่อให่ตนเองมีความสุขได้"
                                    เข้าสอนชั้น ม.1/4 เรื่อง การลบเศษส่วน

                      วันที่ 30  กิจกรรมโฮมรูม   หัวข้อข่าว "เตือน! ดินโคลนถล่มในจังหวัดสุราษฎร์ และ จังหวัดนครศรีฯ"        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ทำให้สามารถเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที"
                                     เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การคูณและหารเศษส่วน

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 19-23 พ.ย. 2555
                   วันที่ 19   กิจกรรมโฮมรูม  หัวข้อข่าว "เกิดเหตุไฟไหม้ที่ จ. นครสีมา "
          ข้อคิดจากข่าว "การมีสติในการใช้ชีวิตด้วยความม่ประมาท"
                                  เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การหารทศนิยม
                                  เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

                   วันที่ 20  เวรประจำวัน รับ-ส่ง นักเรียน
                                 โฮมรูม "การรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง"
                                  เข้าสอน ม. 1/4 เรื่อง การหารทศนิยม
                                 
                                                การจัดทำพวงมาลาวันนี้ต้องเสร็จคับ!โอเคยังคับจารย์?

                   วันที่ 21 ตรวจกระเป๋านักเรียน ในการพกอาวุธและสิ่งเสพติด
                                  โฮมรูม"การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน"
                                  เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง เศษส่วนและเส้นจำนวน
                                  กิจกรรมลูกเสือ ให้ลูกเสือกอง 2 ร้องเพลงลูกเสือ และซ้อมการแสดงในค่าย
           ลูกเสือสวน

                  วันที่ 22 กิจกรรมโฮมรูม หัวข้อข่าว "ยิงอริดับ"  
           ข้อคิดที่ได้จากข่าว " คนเราครวสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู"
                               เข้าสอนชั้น ม.1/5 เรื่อง เศษส่วนและเส้นจำนวน
                               ดูแลในนักเรียนในการใช้เครื่องคอมในห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

                  วันที่ 23 กิจกรรมโฮมรูม "ตรวจผม/เล็บ"
                                เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง เศษส่วนและเส้นจำนวน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12-16  พ.ย. 2555
           วันที่ 12 กิจกรรมโฮมรูม การเดินทางมาโรงเรียน ในช่วงหน้าฝนตก               
                         เข้าสอน ม.1/5 การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 
                         เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 กลุ่ม 3 เรื่อง ประโยคเงื่อน    
                         เข้าสอน ม.1/3  การแก้โจทย์ปัญหา
            วันที่ 13 เวรประจำวัน รับ-ส่ง    กิจกรรมโฮมรูม รายงานข่าวเรื่อง " พบซากเครื่องบินตก ที่ จ.สระบุรี"    ข้อคิด" ความไม่ประมาท"
                          เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การคูณทศนิยม 
                          กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
             วันที่ 14 กิจกรรมโฮมรูม รายงานข่างเรื่อง "กฎหมายสิทธิของแม่บ้าน"     ข้อคิด " การปกป้องสิทธิของตนเอง"
                           เข้าสอน ม.1/4 เรือง การคูณทศนิยม
                           กิจกรรมลูกเสือ ให้นักเรียนร้องเพลงลูกเสือ
             วันที่ 15  กิจกรรมโฮมรูม "เตือนให้นักเรียนเลือกใช้สื่อ อย่างเหมาะสม
                           เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การคูณทศนิยม
             วันที่ 16 กิจกรรมโฮมรูม รายงานข่าวเรื่อง "การฉีดน้ำมันมะกอกเข้าสู่อวัยวะเพศชาย"  ข้อคิด "การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี"
                          เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การหารทศนิยม

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาที่ 3

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 5 สอนคาบที่ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1/5 เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม
                     สอนคาบที่ 3-4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง ข้อความคาดการณ์
                                              ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.1
                     สอนคาบที่ 6 นักเรียนชั้น ม.1/3 เรื่อง การลบทศนิยม
         วันที่ 6  เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน
                      เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                      สอนคาบที่ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม
                      เข้าสอนคาบที่ 3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เรื่อง การแยกตัวประกอบ แทนพี่เลี้ยง  จัดห้องหมวดคณิตศาสตร์ ร่วมกับเพื่อนๆในเอก


สภาพห้องหมวดคณิตศาสตร์
โต๊ะของคุณครู


                   
          วันที่ 7  เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/4 ทบทวน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1  
         วันที่ 8   เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/5 ทบทวน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม นักเรียนยัง   คงสับสนเกี่ยวกับเครื่องหมายในการการผลลัพธ์        
         วันที่ 9  เข้าโฮมรูม ให้นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1 ทำ SDQ
                      เข้าสอนคาบ 3-4 นักเรียนชั้น ม.1/3 ทบทวน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 
                      คาบแนะแนว ให้นักเรียน ม.1/1 ทำบันทึกการอ่าน มาคนละ 3 เรื่อง

ผลการปฏิบัติงานสัปดาที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29ต.ค. -2 พ.ย. 2555
         วันที่ 29 สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         วันที่ 30 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน 
                       เข้ากิจกรรมโฮมรูม
                       สอนคาบ 1-2  นักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม
                       คาบที่ 5-6 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/1 แทนพี่เลี้ยง
         วันที่ 31 เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                       สอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/4  เรื่อง ทบทวนเปรียบเทียบทศนิยม พร้อมเฉลยใบงานที่ 1.1                        
                       สอนคาบ 2 นักเรียนชั้น ม.1/1 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณและเฉลยใบงานเมื่อวาน  
         วันที่ 1    เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                        สอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม. 1/5  เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1                             แล้วเฉลยในคาบ
         วันที่ 2     เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                         สอนคาบ 3-4 นักเรียนชั้น ม.1/3  เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมและการบวกทศนิยม
                         คาบแนะแนว ให้นักเรียนในที่ปรึกษาทำบันทึกการอ่าน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 - 26 ต.ค. 2555     
         วันที่ 22  แจ้งผลการเรียนและแจกตารางเรียนแก่นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1 
         วันที่ 23 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช 
         วันที่ 24  คาบโฮมรูม ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน 
                        เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง ค่าประจำหลัก 
         วันที่ 25  เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม. 1/5  เรื่อง ค่าประจำหลัก
         วันที่ 26  เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                       เข้าสอนคาบ 3-4 นักเรียนชั้น ม.1/3    เรื่อง การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม และค่าประจำหลัก

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางการสอน

คาบ
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4
11:50-12:40
คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
เวลา
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
วันจันทร์
21102
ม.1 /5
21202
กลุ่ม 3
พักกลางวัน

21102
ม.1 /3


วันอังคาร
21102
ม.1/4

กิจกรรมชุมนุม
วันพุธ
21102
ม.1/4ลส./นน./ยว./บพ.วันพฤหัสบดี
21102
ม.1/5วันศุกร์


21102
ม.1/3

กิจกรรมสวน
แนะแนว