วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6    วันที่ 26-30 พ.ย. 2555
                      
                      วันที่ 26   กิจกกรมโฮมรูม หัวข้อข่าว " การเล่นประทัดในเทศกาลต่างๆ"
        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การเล่นสิ่งของต่างๆที่เป็นอันตราย ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนจะเล่นไม่ฉนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้"
                                     เข้าสอนชั้น ม.1/5 เรื่อง การการบวกเศษส่วน
                                     เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 ม.1 กลุ่ม 3  เรื่อง เอกนาม
                                     เข้าสอนชั้น ม.1/3 เรื่อง การลบเศษส่วน

                      วันที่ 27  เวรประจำวัน รับ-ส่ง นักเรียน
                                     กิจกรรมโฮมรูม หัวข้อข่าว "การรับประทานกระยาสารท หรือ ถั่วทอด"
        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การบรโภคหรืออุปโภคต่างๆ ควรอ่านฉลากก่อนรับประทานหรือใช้ทุกครั้ง"

เด็กหญิงชนิกานต์  ชูหนู
                                             
                                     เข้าสอนชั้น ม.1/4 เรื่อง การบวกเศษส่วน

                      วันที่ 28  กิจกรรมโฮมรูม หัวข้อข่าว "การปิดโรงเรียนใน 3 จังหวังภาคใต้"
        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การปองร้ายต่อผู้อื่น ไม่ก่อให่ตนเองมีความสุขได้"
                                    เข้าสอนชั้น ม.1/4 เรื่อง การลบเศษส่วน

                      วันที่ 30  กิจกรรมโฮมรูม   หัวข้อข่าว "เตือน! ดินโคลนถล่มในจังหวัดสุราษฎร์ และ จังหวัดนครศรีฯ"        ข้อคิดที่ได้จากข่าว "การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ทำให้สามารถเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที"
                                     เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การคูณและหารเศษส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น