วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 - 26 ต.ค. 2555     
         วันที่ 22  แจ้งผลการเรียนและแจกตารางเรียนแก่นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1 
         วันที่ 23 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช 
         วันที่ 24  คาบโฮมรูม ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน 
                        เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง ค่าประจำหลัก 
         วันที่ 25  เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม. 1/5  เรื่อง ค่าประจำหลัก
         วันที่ 26  เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                       เข้าสอนคาบ 3-4 นักเรียนชั้น ม.1/3    เรื่อง การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม และค่าประจำหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น