วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12-16  พ.ย. 2555
           วันที่ 12 กิจกรรมโฮมรูม การเดินทางมาโรงเรียน ในช่วงหน้าฝนตก               
                         เข้าสอน ม.1/5 การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 
                         เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 กลุ่ม 3 เรื่อง ประโยคเงื่อน    
                         เข้าสอน ม.1/3  การแก้โจทย์ปัญหา
            วันที่ 13 เวรประจำวัน รับ-ส่ง    กิจกรรมโฮมรูม รายงานข่าวเรื่อง " พบซากเครื่องบินตก ที่ จ.สระบุรี"    ข้อคิด" ความไม่ประมาท"
                          เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การคูณทศนิยม 
                          กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
             วันที่ 14 กิจกรรมโฮมรูม รายงานข่างเรื่อง "กฎหมายสิทธิของแม่บ้าน"     ข้อคิด " การปกป้องสิทธิของตนเอง"
                           เข้าสอน ม.1/4 เรือง การคูณทศนิยม
                           กิจกรรมลูกเสือ ให้นักเรียนร้องเพลงลูกเสือ
             วันที่ 15  กิจกรรมโฮมรูม "เตือนให้นักเรียนเลือกใช้สื่อ อย่างเหมาะสม
                           เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การคูณทศนิยม
             วันที่ 16 กิจกรรมโฮมรูม รายงานข่าวเรื่อง "การฉีดน้ำมันมะกอกเข้าสู่อวัยวะเพศชาย"  ข้อคิด "การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมี"
                          เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การหารทศนิยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น