วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาที่ 3

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 5 สอนคาบที่ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1/5 เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม
                     สอนคาบที่ 3-4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เรื่อง ข้อความคาดการณ์
                                              ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.1
                     สอนคาบที่ 6 นักเรียนชั้น ม.1/3 เรื่อง การลบทศนิยม
         วันที่ 6  เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน
                      เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                      สอนคาบที่ 1-2 นักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม
                      เข้าสอนคาบที่ 3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เรื่อง การแยกตัวประกอบ แทนพี่เลี้ยง  จัดห้องหมวดคณิตศาสตร์ ร่วมกับเพื่อนๆในเอก


สภาพห้องหมวดคณิตศาสตร์
โต๊ะของคุณครู


                   
          วันที่ 7  เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/4 ทบทวน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1  
         วันที่ 8   เข้าสอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/5 ทบทวน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม นักเรียนยัง   คงสับสนเกี่ยวกับเครื่องหมายในการการผลลัพธ์        
         วันที่ 9  เข้าโฮมรูม ให้นักเรียน ม.1/1 กลุ่ม 1 ทำ SDQ
                      เข้าสอนคาบ 3-4 นักเรียนชั้น ม.1/3 ทบทวน เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ให้นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 
                      คาบแนะแนว ให้นักเรียน ม.1/1 ทำบันทึกการอ่าน มาคนละ 3 เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น