วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตารางการสอน

คาบ
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4
11:50-12:40
คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
เวลา
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
วันจันทร์
21102
ม.1 /5
21202
กลุ่ม 3
พักกลางวัน

21102
ม.1 /3


วันอังคาร
21102
ม.1/4

กิจกรรมชุมนุม
วันพุธ
21102
ม.1/4ลส./นน./ยว./บพ.วันพฤหัสบดี
21102
ม.1/5วันศุกร์


21102
ม.1/3

กิจกรรมสวน
แนะแนว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น