วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 19-23 พ.ย. 2555
                   วันที่ 19   กิจกรรมโฮมรูม  หัวข้อข่าว "เกิดเหตุไฟไหม้ที่ จ. นครสีมา "
          ข้อคิดจากข่าว "การมีสติในการใช้ชีวิตด้วยความม่ประมาท"
                                  เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การหารทศนิยม
                                  เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

                   วันที่ 20  เวรประจำวัน รับ-ส่ง นักเรียน
                                 โฮมรูม "การรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง"
                                  เข้าสอน ม. 1/4 เรื่อง การหารทศนิยม
                                 
                                                การจัดทำพวงมาลาวันนี้ต้องเสร็จคับ!โอเคยังคับจารย์?

                   วันที่ 21 ตรวจกระเป๋านักเรียน ในการพกอาวุธและสิ่งเสพติด
                                  โฮมรูม"การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน"
                                  เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง เศษส่วนและเส้นจำนวน
                                  กิจกรรมลูกเสือ ให้ลูกเสือกอง 2 ร้องเพลงลูกเสือ และซ้อมการแสดงในค่าย
           ลูกเสือสวน

                  วันที่ 22 กิจกรรมโฮมรูม หัวข้อข่าว "ยิงอริดับ"  
           ข้อคิดที่ได้จากข่าว " คนเราครวสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรู"
                               เข้าสอนชั้น ม.1/5 เรื่อง เศษส่วนและเส้นจำนวน
                               ดูแลในนักเรียนในการใช้เครื่องคอมในห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

                  วันที่ 23 กิจกรรมโฮมรูม "ตรวจผม/เล็บ"
                                เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง เศษส่วนและเส้นจำนวน

1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมโฮมรูม เป็นโอกาสที่ครูได้ใกล้ชิดและดูและนักเรียน ได้เป็นอย่างดี ครูต้องทราบกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละวัน จะทำให้ทันเหตุการณ์
    อาจารย์แวะมาเยี่ยมค่ะ

    ตอบลบ