วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29ต.ค. -2 พ.ย. 2555
         วันที่ 29 สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         วันที่ 30 เวรประจำวัน รับ-ส่งนักเรียน 
                       เข้ากิจกรรมโฮมรูม
                       สอนคาบ 1-2  นักเรียนชั้น ม.1/4 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม
                       คาบที่ 5-6 เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1/1 แทนพี่เลี้ยง
         วันที่ 31 เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                       สอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม.1/4  เรื่อง ทบทวนเปรียบเทียบทศนิยม พร้อมเฉลยใบงานที่ 1.1                        
                       สอนคาบ 2 นักเรียนชั้น ม.1/1 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณและเฉลยใบงานเมื่อวาน  
         วันที่ 1    เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                        สอนคาบ 1 นักเรียนชั้น ม. 1/5  เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1                             แล้วเฉลยในคาบ
         วันที่ 2     เข้ากิจกรรมโฮมรูม 
                         สอนคาบ 3-4 นักเรียนชั้น ม.1/3  เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมและการบวกทศนิยม
                         คาบแนะแนว ให้นักเรียนในที่ปรึกษาทำบันทึกการอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น