วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7    วันที่ 3-7 ธ.ค. 2555
                  
                   วันที่ 3     เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน
                                   เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง พหุนาม
                                   เข้าสอน ม. 1/3 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง เศษส่วน
                     
                    วันที่ 4    ทำกิจกรรมวันพ่อ (ทำบุญตักบาตร, พิธีในหอประชุม, ลงพื้นที่รับผิดชอบ)       
คุณครูคร้า ขอพักหน่อย!                    วันที่ 5    วันพ่อแห่งชาติ
                     
                    วันที่ 6     โฮมรูม หัวข้อข่าว"พายุใต้ฝุ่นโบพา"       ข้อคิด "จะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์"
                                    เข้าสอน ม. 1/5 ให้ทำแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เรื่อง เศษส่วน

                     วันที่ 7     โฮมรูม หัวข้อข่าว"เกิดกระสุนหล่นตกใส่หลังคาบ้าน จ.ปทุมธานี"

ข้อคิดที่ได้ "การกระทำทุกอย่างควรรู้กาละเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่"
                                     เข้าสอน ม. 1/3 เรื่อง การประมาณค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น