วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11 ม.ค. 56

                      วันที่ 7  โฮมรูม "ชี้แจงคาบแนะแนว"
                                   เข้าสอน ม.1/5 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
                                   เข้าสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การบวก/ลบ พหุนาม
                                   เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง กราฟของคู่อันดับ

                      วันที่ 8  เวรประจำวันรับ-ส่ง นักเรียน
                                   โฮมรูม "การวางแผนในการทำงาน"
                                    เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง กราฟของคู่อันดับ
                                    ชุมนุมคณิตศาสตร์ (แจ้งเรื่อง วันวิชาการ)

                      วันที่ 9  โฮมรูม "รับผิดชอบในหน้าที่"
                                   เข้าสอน ม.1/4 เรื่อง การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
                                 คาบลูกเสือ ม.2 แจกผ้าพันคอ/เกียรติบัตรลูกเสือสวนสัมพันธ์

                     วันที่ 10  ลากิจ "พี่ชายอุปสมบท"

                     วันที่ 11  โฮมรูม " มารยาทในห้องเรียน"
                                    เข้าสอน ม.1/3 เรื่อง การเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด
                                    คาบแนะแนว เรียนเพศศึกษา เรื่อง ก้าวย่างสู่วัยรุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น